Nieuwe DiHAG-voorzitter

Na ruim twintig jaar zal prof dr. G.E.H.M. (Guy) Rutten per 1 januari de voorzittershamer van DiHAG, de Diabetes Huisartsen Adviesgroep, neerleggen.

Guy heeft met zijn uitgebreide kennis, zijn vernieuwende initiatieven en zijn onvermoeibare inzet er sterk aan bijgedragen dat de diabeteszorg in de Nederlandse huisartspraktijk op zo’n hoog niveau staat. Vanzelfsprekend laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan. Op 1 februari kijken wij samen met Guy terug op de rol van de huisarts in de diabeteszorg tijdens een mini symposium.

Per 1 januari 2017 zal  dr. H. E. (Bertien) Hart de taak van voorzitter van de DiHAG op zich nemen. Bertien Hart promoveerde op een onderzoek naar de kwaliteit van leven van patiënten met diabetes mellitus type 1. Zij is kaderhuisarts diabetes en DiHAG-lid en als huisarts verbonden aan de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Haar academische taken bestaan daarnaast uit de coördinatie van de landelijke kaderopleiding diabetes, onderwijs geven aan studenten en huisartsen-in-opleiding en uit het lidmaatschap van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht.