Over de DiHAG

Missie

De Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) is een onafhankelijke vereniging met als doel
het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van diabeteszorg in de eerste lijn in Nederland,
zowel inhoudelijk als organisatorisch.

De DiHAG is van en voor kaderhuisartsen diabetes en huisartsen met aantoonbare
expertise op het gebied van diabetes, samen de zogeheten experts. Een landelijk dekkend
netwerk van experts maakt het mogelijk om kennis en expertise beschikbaar te stellen aan
regionale en landelijke partijen.

Visie

De DiHAG streeft naar gepersonaliseerde zorg die gebaseerd is op evidence based
richtlijnen, met een regierol voor de huisarts.

Kernactiviteiten

Vertegenwoordiging

De DiHAG behartigt namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de belangen op het gebied van eerstelijns
diabeteszorg bij landelijke partijen zoals de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), de
Diabetes Vereniging Nederland (DVN), InEen en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).
Tevens functioneert de DiHAG als vraagbaak en kennisbron voor derden.

Platform

Tijdens driemaandelijkse bijeenkomsten onderhouden de experts kennis en vaardigheden,
wisselen zij ervaringen uit en bepalen standpunten. Hierbij zijn vaak externe deskundigen te
gast. Aanvullend is het digitale platform HAweb beschikbaar voor het netwerk van experts.

Kennisoverdracht

De kaderhuisartsen spelen een belangrijke rol in onafhankelijke deskundigheidsbevordering
van huisartsen en praktijkondersteuners. Individuele kaderhuisartsen geven bij zorggroepen
onderwijs en doen individuele consultaties. Daarnaast dragen zij kennis over binnen de
opleidingen tot huisarts en praktijkondersteuner. In nauwe samenwerking met stichting
Langerhans ontwikkelt de DiHAG hiervoor onderwijsmateriaal, gebaseerd op de richtlijnen
van de beroepsgroep
.