Missie, visie en kernactiviteiten

Missie

De Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) is een onafhankelijke vereniging met als doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van diabeteszorg in de eerste lijn in Nederland, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

De DiHAG is het Huis van en voor kaderhuisartsen diabetes en huisartsen met aantoonbare expertise op het gebied van diabetes, samen de zogeheten experts. Een landelijk dekkend netwerk van experts maakt het mogelijk om kennis en expertise beschikbaar te stellen aan regionale en landelijke partijen.

Visie

De DiHAG streeft naar gepersonaliseerde zorg die gebaseerd is op evidence based richtlijnen, met een regierol voor de huisarts.

Kernactiviteiten

Vertegenwoordiging

De DiHAG behartigt namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de belangen op het gebied van eerstelijns diabeteszorg bij landelijke partijen zoals de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), de Diabetes Vereniging Nederland (DVN), InEen en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Tevens functioneert de DiHAG als vraagbaak en kennisbron voor derden.

Platform

Tijdens driemaandelijkse bijeenkomsten onderhouden de experts kennis en vaardigheden, wisselen zij ervaringen uit en bepalen standpunten. Hierbij zijn vaak externe deskundigen te gast. Aanvullend is het digitale platform HAweb beschikbaar voor het netwerk van experts.

Kennisoverdracht

De kaderhuisartsen spelen een belangrijke rol in onafhankelijke deskundigheidsbevordering van huisartsen en praktijkondersteuners. Individuele kaderhuisartsen geven bij zorggroepen onderwijs en doen individuele consultaties. Daarnaast dragen zij kennis over binnen de opleidingen tot huisarts en praktijkondersteuner. De DiHAG werkt nauw samen met de stichting Langerhans bij de ontwikkeling van onderwijsmateriaal, gebaseerd op de richtlijnen van de beroepsgroep.