Richtlijnen

1. De NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2

2. De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

3. Overzicht indicatoren diabeteszorg

4. NDF Zorgstandaard

5. Overige richtlijnen en protocollen
Naast de algemene richtlijnen zijn er er nog een groot aantal andere richtlijnen en protocollen die vaak meer specialistisch van aard zijn.